Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2014.02.07 14:21:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.07 14:18:02 przez: Marcin Młynarski

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-006/14

                                                                                                                       
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 006/14
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadania pn.:
 
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”
 
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Muzeum przeznaczyło na realizację zamówienia.    
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe na ten sam przedmiot zamówienia.     


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2014/02/07 13:21:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598