Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.16 13:07:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.16 13:07:00 przez: Marcin Młynarski

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w zapytaniu ofertowym dotyczącym zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-055/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 055/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 16.12.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.12.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego
na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–055/13 opublikowano w dniu 11.12.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
Firma Budowlano - Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk, ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
Cena oferty: 4.959,35 (netto), 6.100,00 (brutto)
GWARANCJA: 36 miesięcy
 
Oferta nr II
TO-BRUKO Jakub Rybak, ul. Okulickiego 28/122, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 5.487,81 (netto), 6.750,00 (brutto)
GWARANCJA: 24 miesiące
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
LP.
KRYTERIUM I
cena - 90 %
KRYTERIUM I
gwarancja - 10 %
ŁĄCZNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
6.100,00 (brutto)/ 6.100,00 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt.
36 m-cy
10 pkt.
 
100,00 pkt.
2
 
6.100,00 (brutto)/ 6.750,00 (brutto)
= 0,903 x 90 = 81,27 pkt.
24 m-cy
6,66 pkt.
 
87,93 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Firma Budowlano - Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk, ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz gwarancji.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 17.12.2013 r. z firmą Firma Budowlano - Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk, ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
 
Opublikowano:
1.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/16 12:07:27 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598