Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.07.26 15:15:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.26 15:12:53 przez: Marcin Młynarski

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-030/13

                                                                                               Stalowa Wola, dnia 26.07.2013
 
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 030/13
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.:
 
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz
ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938
w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego
 
 
Powodem unieważnienia postępowania jest brak ofert z koncepcjami graficznymi szaty graficznej wystawy plenerowej - spełniającymi oczekiwania Zamawiającego (kuratora wystawy).
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe uwzględniające zmiany specyfikacji oraz wnioski Oferentów.     
 
 
                                 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                 w Stalowej Woli


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/07/26 13:15:48 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598