Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.04.16 11:14:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.16 11:14:00 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny ART CAFE

MR – AG – ZO–018/13                                                                                    
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
Zaprojektowanie i wykonanie:

1. Portalu internetowego „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 (CZEŚĆ I)

2. Witryny promocyjnej restauracji ART CAFE przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w języku polskim (CZĘSĆ II)

 
Nazwa oraz adres zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Mariusz Nowak, e-mail: mnowak@muzeum.stalowawola.pl
 
Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: max 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
(dotyczy CZĘŚCI I i CZĘŚCI II zamówienia).
 
Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenie na piśmie.
b) przykładową koncepcję
- portalu „Muzeum bez barier”
- witryny „Art Cafe”
c) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro
d) Adresy poczty elektronicznej:
lmizera@muzeum.stalowawola.pl
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
Termin składania ofert: 26.04.2013 r. godz. 12.00.
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
Zapytanie ofertowe  nr MR-AG-ZO-018/2013 (pełna treść)
z wymaganymi załącznikami (SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA, FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/04/16 09:14:25 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598