Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.03.19 14:18:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.19 14:18:15 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-014-13, dot. Wykonaniea i montażu panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

MR-AG-ZO-014/13                                                                   Stalowa Wola, dnia 19.03.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na:
 
 Wykonanie i montaż panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: max 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin składania ofert: 28.03. 2012 r. godz. 12.00.
 
 
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-014/13 (pełna treść z wymaganymi załącznikami: WZÓR UMOWY, FORMULARZ OFERTOWY)
 
PROJEKT WYKONAWCZY  - CZĘŚĆ I
 
PROJEKT WYKONAWCZY  - CZĘŚĆ II
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/03/19 13:18:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598