Tematy BIP > VII. Informacje nieudostępnione >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.07.12 23:59:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.12 23:58:23 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-014/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-014/07                     Stalowa Wola, dn. 9.07.2007
 
                                                
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 26 maja 2007 r., pn. „Projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria przez dotyk” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych Spółka z o.o., ul. Konwiktorska 7/9, 00-216 Warszawa, z ceną ofertową 8.614, 00 zł (netto) + VAT 22 % (1.895, 08 zł), tj. łącznie (brutto) 10.509, 08 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięć złotych 8/100).
 
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/07/12 21:59:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598