Zatwierdzony: 2008.08.06. 7:47:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.06. 7:46:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9603

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Nr sprawy: MR-AG-213-008/08


Nr sprawy: MR-AG-213-008/08                 Stalowa Wola, 5 sierpnia 2008 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 – 008/08 na „Usługę poligraficzną: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1 Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących gramatury papieru. W przypadkach opisanych poniżej materiał podany przez Państwa nie jest dostępny.
Ad. 1.1
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 A) dotyczącym:
Składu, korekty i druku książki „MIASTO STALOWA WOLA. Unikatowy zespół urbanistyczno - architektoniczny z końca lat 30. XX w.”  
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 135g a 170g.
Ad. 1.2
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 C) dotyczącym:
Składu i druku katalogu „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
Ad. 1.3
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 G) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
Ad. 1.4
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 I) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze pomiędzy 170g a 200g.
 
Pyt. 2 W punktach G oraz I nie jest sprecyzowane, czy papier ma być matowy, czy błyszczący. Ponadto w przypadku druku na papierze matowym – aby utrzymać wysoką jakość produktu końcowego – sugerujemy lakierowanie całości lakierem dyspersyjnym matowym, ponieważ druk pełno kolorowy na papierze matowym ma tendencje do wycierania się i brudzenia.
 
Ad. 2.1
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 G) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Zamawiający wymaga druku na papierze kredowym, błyszczącym;
 
Ad. 2.2
W rozdziale III SIWZ,  pkt. 2.1 I) dotyczącym:
Druku PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
Zamawiający wymaga druku na papierze kredowym, błyszczącym;
 
 
    Zatwierdzam  - Dyrektor Muzeum Regionalnego
 
 
Marcin Młynarski   
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli                                                    
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 85 56; 015 844 02 81
fax 015 844 85 57