Zatwierdzony: 2008.03.13. 18:23:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.03.13. 18:22:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9130

Informacja nr sprawy: MR-AG-213-003/08

    
Informacja o popełnieniu błędu w opublikowanym ogłoszeniu o wyborze oferty
 
Nr sprawy: MR-AG-213-003/08
 
                                   Stalowa Wola, dn. 13.03.2008
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w ogłoszeniu o wyborze oferty z dnia 5.03.2008 r., opublikowanego na łamach Biuletynu Informacji Publicznej - Stalowa Wola dnia 2008/03/06 o godz. 17:03:34, Zamawiający popełnił błąd w nazwie zadania, którego ogłoszenie dotyczyło (Nr sprawy: MR – AG – 213 – 003/08).
 
W zawiadomieniu o wyborze oferty - Nr sprawy: MR-AG-213-003/08 jest:
„Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.02.2008 r. na zadanie pn.: Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II ‑ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, …”
 
W zawiadomieniu o wyborze oferty - Nr sprawy: MR-AG-213-003/08 powinno być:
„Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.02.2008 r. na zadanie pn.: Remont holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, …”
 
Pozostała część ogłoszenia ma prawidłowe brzmienie.
Przepraszamy za zaistniałą  pomyłkę i dziękujemy za zainteresowanie się ogłoszeniem o zamówieniu publicznym Nr MR – AG – 213 – 003/08.