Zatwierdzony: 2008.02.05. 21:54:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.02.05. 21:52:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9032

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Nr sprawy: MR-AG-213-001/08

Nr sprawy: MR-AG-213-001/08
 
Stalowa Wola, dn. 1.02.2008
 
 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
 
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że została odrzucona z postępowania na „Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II”, oferta:
 
NR. 1
 
Przedsiębiorstwo wielobranżowe IZOTERM
Zbigniew Łata
ul. Sandomierska 64
37-464 Stalowa Wola
 
Uzasadnienie
 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 1 z postępowania jest to, że:
1)      oferta nr 1 jest nieważna gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia.