Zatwierdzony: 2007.07.17. 20:21:56 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.17. 20:19:44 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8269

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-012/07

    

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym
z dnia 23 maja 2007 r., dotyczącego „Remontu lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, etap I” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: FIRMA DEWELOPERSKA „BUDREM” HURTOWNIA MAT. BUDOWLANYCH „BUDREM” ZBIGNIEW KULCZYK, ul. Sopocka 75 A, 37-400 Nisko, z ceną ofertową 190.566, 82 zł (netto) + VAT 22 % (41.924, 70 zł), tj. łącznie (brutto) 232.491, 52 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden  złotych 52/100).