Zatwierdzony: 2007.07.08. 0:29:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.08. 0:26:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8236

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY MR-AG-213-013/07

        

Nr sprawy: MR – AG – 213 – 013/07                                   Stalowa Wola, dn. 5.07.2007
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 25 czerwca 2007 r., dotyczącego „Składu i druku katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej Kazimiery Myk-Magdziak Miłość – Wiedza – Życie” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola; z ceną ofertową:
4.490, 00 zł (netto) + VAT 22 % (987, 80 zł), tj. łącznie (brutto) 5.477, 80 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 80/100).