Zatwierdzony: 2007.05.23. 18:39:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.23. 18:32:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Nr sprawy: MR-AG-213-009/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-009/07                               Stalowa Wola, dn. 25.05.2007
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 30 kwietnia 2007 r., dotyczącego „Dostawy lamp oświetleniowych do wyposażenia restauracji    w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę METAFORMA, Renata Kalarus, ul. Pawlikowskiego 4/2, 31-127 Kraków; z ceną ofertową
33 690, 00 zł (netto) + VAT 22 % (7 411,80 zł), tj. łącznie (brutto) 41 101, 80.