Zatwierdzony: 2007.03.28. 17:11:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.03.28. 16:56:37 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7824

Ogłoszenie

    

    
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 
informuje, że w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli; wybrana została w dniu 23.03.2007 oferta złożona przez Firmę: AUTO – RES Sp. z o.o., ul. Rejtana 65, 35-959 Rzeszów z ceną ofertową: 90 422,95 zł (netto) + VAT 22 %, tj. łącznie  110.316,00 zł (brutto) oraz maksymalną punktacją w kryterium: gwarancja, uznana za najkorzystniejszą.