Zatwierdzony: 2007.03.28. 17:11:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.03.28. 17:07:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7786

OGŁOSZENIE

 
Nr sprawy: MR – AG – 213 - 005/07                                               Stalowa Wola 27.03.2007
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Firma Medyczną „ORTO-PLUS” Spółka Cywilna, Grzegorz Kaczmarczyk, Marek Hutnik, ul. Boh. Katynia 44 m.11, 42-200 Częstochowa;         z ceną ofertową: 43 215,00 zł + VAT 22 %, tj. łącznie (brutto) 52 722,30 - uznając ją za najkorzystniejszą.