Zatwierdzony: 2007.02.24. 0:18:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.24. 0:17:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7546

Modyfikacja SIWZ do przetargu - nr sprawy MR-AG-213-004/07 - usługa poligraficzna

    


 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
Numer sprawy: MR – AG – 213 - 004/07
Data: 23 lutego 2007 r.
 

 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację (rozszerzenie) przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę poligraficzną do wystawy „Siemiradzki nieznany”,
nr sprawy: MR – AG – 213 - 004/07
 
Zamawiający rozszerza zamówienie o następującą pozycję:
PAKIET PROMOCYJNY DO WYSTAWY „SIEMIRADZKI NIEZNANY” wg opisu jak poniżej:(pkt 2e, 2f, 2g, 2h w nowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
 
        e) POCZTÓWKI
1)      10 pocztówek, każda po 500 szt.
2)      Format każdej z nich: 175 mm x 130 mm
3)      Pełny kolor na pierwszej stronie
4)      Druga strona z nadrukowanym tekstem w odcieniach szarości
5)      Papier pocztówkowy, gramatura 350
6)      Folia błyszcząca na zdjęciu na pierwszej stronie
7)      Kolor papieru jasny biały lub jasny kremowy
8)      Druk wg załączonego projektu
9)      Nakład: 10 rodzajów pocztówek po 500 szt. każdy  = 5 000 szt.
 
Dodatkowo obwoluta o formacie mieszczącym pakiet 10 pocztówek  (175 mm x 130 mm); papier: kreda matowa, gramatura 150, pełny kolor na zewnątrz, strona wewnętrzna biała.
 
        f) FOLDER  INFORMACYJNY
1.      Format folderu rozłożonego: 600 mm x 210 mm
2.      Folder składany na 4 części, po złożeniu format folderu: 150 mm x 210 mm
3.      8 stron, łamane w literę „W”
4.      Papier: kreda mat
5.      Gramatura 200
6.      Kolor na całości
7.      Lakier UV wybiórczo
8.      Druk wg załączonego projektu
9.      Nakład 2 000 egz.
 
        g) ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
1)      Format zakładki: 50 mm x 210 mm
2)      Papier: kreda mat
3)      Jedna strona powlekana matową folią
4)      Gramatura 250
5)      Pełny kolor na jednej stronie
6)      Druga strona z nadrukiem w odcieniach jednego koloru
7)      Druk wg załączonego projektu
8)      Nakład 2 000 egz.
 
        h) TECZKA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE
1.      Format A4, sztancowana wg standardowego wykrojnika
2.      Papier: kreda mat
3.      Gramatura 250
4.      Lakierowana matowo offsetowo
5.      Kolor druku 2 + 0
6.      Druk wg załączonego projektu
7.      Nakład 500 egz.
 
Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczony nowy SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami uwzględniającymi powyższe modyfikacje. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących SIWZ.
Nowym terminem składania ofert jest: 5 marca 2007 r., do godz. 10.00
Nowym terminem otwarcia ofert jest  5 marca 2007 r., godz. 10.15
 
 
UWAGA: WSZYSTKIE AKTUALNE ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKU DOSTĘPNE NA STRONIE 
 http://www.aerofotofilm.pl/muzeum/siwz-siemiradzki_zmodyfikowany.pdf