Zatwierdzony: 2007.01.03. 8:05:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.01.03. 8:03:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7326

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

    
MR/007/2006/P                                                                              Stalowa Wola 2006-12-27
 
                                                                                      
 
 
 
MUZEU REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
 
 
informuje, że w przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
i konwojowanie, wybrano ofertę nr 2, złożoną przez SKAREM Sp. z o. o. w Stalowej Woli, cena ofertowa 24.192,00 zł + VAT 22 %, tj. łącznie (brutto) 29.514,24 zł. Uznając ją za najkorzystniejszą.