Zatwierdzony: 2006.07.18. 16:34:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2006.07.18. 16:33:56 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=6433

Unieważnienie przetargu


Wszczęty w dniu 7 lipca 2006  przetarg nieograniczony na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli został unieważniony z powodu nie wystarczającej ilości ważnych ofert.