Zatwierdzony: 2004.06.18. 14:49:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.06.18. 14:47:37 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=2625

OGŁOSZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - NR SPRAWY: 022/MR/03/A/II


 
       Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola informuje, że przetarg nieograniczony na Remont ogrodzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli został anulowany ze względu na to, że wartość złożonych ofert  przekroczyła kwotę przeznaczoną w budżecie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na wykonanie w/w. zadania.
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli