Zatwierdzony: 2004.05.07. 18:12:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.07. 16:58:53 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=2433

Ogłoszenie o wyniku przetargu - nr sprawy 014/MR/03/A/II

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola informuje, że przetarg nieograniczony na ochronę i monitoring Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  został uznany za nieważny z powodu złożenia tylko jednej ważnej oferty.
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                              w Stalowej Woli