Zatwierdzony: 2014.02.06. 10:11:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.06. 10:09:55 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14888

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt.: Jak harcerzem - to na zawsze. 85-lecie powstania harcerstwa w Rozwadowie, NR SPRAWY M

MR – AG – ZO – 008/14                                                                                   Stalowa Wola, dnia 5.02.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:

Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt.

Jak harcerzem - to na zawsze

85-lecie powstania harcerstwa w Rozwadowie

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-464 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

Aneta Garanty, e-mail: agaranty@muzeum.stalowawola.pl

 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.

 

Załączniki:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR – AG – ZO – 008/14 (pełna treść z załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, OŚWIADCZENIA)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

 

Załącznik nr 1_materiały fotograficzny, lokalizacja wystawy, opis wystawy

 

Załącznik nr 2 _pomocnicze rysunki techniczne ekspozytorów