Zatwierdzony: 2014.02.05. 11:31:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.05. 11:30:38 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14887

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przekąsek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-002/14

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przekąsek dla uczestników projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013. Nr sprawy postępowania przetargowego: MR-AG-3121-002/14.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 3.02.2014 r. zawarto umowę na: zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przekąsek dla uczestników projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013, z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową MARIO Marek Trela, z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 22955 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014