Zatwierdzony: 2014.01.20. 13:46:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.20. 13:45:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14863

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy MR-AG-ZO-001/14

MR–AG–ZO–001/14                                                                                         Stalowa Wola, dnia 20/01/2014 r.
 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 2.01.2014 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
 
Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wyboru Dostawcy.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 2.01.2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
PRESSEL Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 4/1, 51-141 Wrocław
Oferta niekompletna - odrzucona (brak wyceny wszystkich pozycji)
 
Oferta nr II
Biuro Plus L. A. Koptyra Sp. j., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola
5.242,84 (netto)+23 % VAT
6.448,69 (brutto)
 
Oferta nr III
Regpol Bis, Jacek Miga, Maria Miga, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg
5.181,23 (netto)+23 % VAT
6.372,91 (brutto)
 
Oferta nr IV
Resgraph Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów
5.474,20 (netto)+23 % VAT
6.733,27 (brutto)
 
Oferta nr V
Hurt-Papier, Ryszard Cebula sp. j., ul. Podkarpacka 57b, 35-082 Rzeszów
5.247,51 (netto)+23 % VAT
6.454,44 (brutto)
 
Oferta nr VI
ALL4OFFICE Sp. z o. o., Karol Kwoczała, 55-095 Mirków, Januszkowice, ul. Wrocławska 12 lok. C
6.328,00 (netto)+23 % VAT
7.783,44 (brutto)
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Oferta nr  III, Regpol Bis, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg
Uzasadnienie: Najniższa cena.
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Lp.
Nr oferty
Cena oferty
Cena – 100%
Łączna ilość punktów:
1
I
Oferta odrzucona - wycena niekompletna
2
II
6.372,91 (brutto) / 6.448,69 (brutto)
= 0,988 x 100 = 98,80
98,80
3
III
6.372,91 (brutto) / 6.372,91 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00
100,000
4
IV
6.372,91 (brutto) / 6.733,27 (brutto)
= 0,946 x 100 = 94,60
 
94,60
5
V
6.372,91 (brutto) / 6.454,44 (brutto)
= 0,987 x 100 = 98,70
 
98,70
6
VI
6.372,91 (brutto) / 7.783,44 (brutto)
= 0,818 x 100 = 81,80
 
81,80
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Firmą Regpol Bis, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg, wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi w dniu 23 stycznia 2014 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.