Zatwierdzony: 2014.01.20. 13:39:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.20. 13:39:19 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14862

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Całoroczna usługa prowadzenia profili Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na portalach: FACEBOOK, TWITTER, YouTube (SOCIAL MEDIA), nr sprawy MR-AG-ZO-003/14

MR–AG–ZO–003/14                                                                                        
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Całoroczna usługa prowadzenia profili Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na portalach: FACEBOOK, TWITTER, YouTube (SOCIAL MEDIA)
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonywanie usług prowadzenia profili Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na portalach: FACEBOOK, TWITTER, YouTube.
 
Termin składania ofert: 27.01. 2014 r. godz. 12.00.
 
Załączniki
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-003/14 (z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
UWAGA! Dnia 20.01.2014 Zamawiający zmodyfikował wzór umowy!
SIWZ po modyfikacji załącznika nr 2
Zaparszamy do złożenia oferty.