Zatwierdzony: 2014.01.16. 12:45:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.16. 12:44:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14861

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI CENY, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn.: Transport dzieła sztuki do Paryża

                                                                                                                   
PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI CENY
Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania telefonicznego (rozpoznania cen), wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na wykonanie zadania pn.:
 
Transport dzieła sztuki do Paryża
 
Muzeum Regionalne w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.:
 
I. Nazwy i adresy firm, które telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
  1. Dynatrans, 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9 pok. 212
  2. Art Logistic Sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
  3. Renesans Trans, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, mazowieckie
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Dynatrans, 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9 pok. 212
Cena: 4.878,04 (netto), 6.000,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Art Logistic Sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Cena: 24.390,24 (netto), 30.000,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Renesans Trans, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, mazowieckie
Cena: 8.900,00 (netto), 10.947,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofer
Lp.
Nr
oferty
Cena  (100%)
Łączna ilość
punktów:
1
I
6.000,00 (brutto) / 6.000,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00
100,00 pkt.
2
II
6.000,00 (brutto) / 30.000,00 (brutto)
= 0,20 x 100 = 20,00
 
20,00 pkt.
3
III
6.000,00 (brutto) / 10.947,00 (brutto)
= 0,54 x 100 = 54,00
 
54,00 pkt.
 
III. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Dynatrans, 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9 pok. 212
Uzasadnienie: najkorzystniejsza cena.