Zatwierdzony: 2014.01.14. 15:40:01 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.14. 15:39:22 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14859

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zamówienia pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych i wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r, NR SPRAWY MR-AG-ZO-002/14

MR – AG – ZO–002/14                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 14/01/2014 r.
 
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 3.01.2014 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na wykonanie zadania pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych i wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r. . Muzeum Regionalne w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.:
 
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
  1. Jacek Kawa KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 St. Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
2.    Ogłoszenie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Muzuem.
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
East News Sp. z o. o., ul. Świętojańska 5/7. 00-236 Warszawa
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
1.000,00 (netto), 1.230,00 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
250,00 (netto), 307,50 (brutto)
 
Oferta nr II
Jacek Kawa KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
500,00 (netto), 615,00 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
12,00 (netto), 14,76 (brutto)
 
Oferta nr III
Jan Złotek, ul. Poniatowskiego 24/41, 37-450 Stalowa Wola
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
140,00 (netto), 140,00 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
30,00 (netto), 30,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
Agnieszka Wrześniak, ul. Żeromskiego 28/5, 41- 902 Bytom
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
999,00 (netto), 1.098,00 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
159,00 (netto), 164,00 (brutto)
 
Oferta nr V
Konsorcjum: Reklamona Bartosz Chmiela, ul. Kostki Napieralskiego 6/2, 94-056 Łódź
Pracownia Fotograficzna Marek Witkowski
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
2.800,00 (netto), 3.444,00 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
80,00 (netto), 98,40 (brutto)
 
Oferta nr VI
MULTIKOLOR Mariusz Bibik, Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola
1
Cena za realizację dok. foto. 1 wystawy czasowej
250,00 (netto), 307,30 (brutto)
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
30,00 (netto), 36,90 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
Cena za realizację kompletną dokumentacji fotograficznej 1 wystawy czasowej
(80%)
KRYTERIUM II
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
(20%)
Łączna ilość
punktów:
1
I
140,00 (brutto) / 1.230,00 (brutto)
= 0,11 x 80 = 8,80
14,76 (brutto) / 307,50 (brutto)
= 0,04 x 20 = 0,80
9,60 pkt.
2
II
140,00 (brutto) / 615,00 (brutto)
= 0,22 x 80 = 17,60
14,76 (brutto) / 14,76 (brutto)
= 1,00 x 20 = 20,00
 
37,60 pkt.
3
III
140,00 (brutto) / 140,00 (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00
14,76 (brutto) / 30,00 (brutto)
= 0,49 x 20 = 9,80
 
89,80 pkt.
4
IV
140,00 (brutto) / 1.098,00 (brutto)
= 0,12 x 80 = 9,60
14,76 (brutto) / 164,00 (brutto)
= 0,09 x 20 = 1,80
 
11,40 pkt.
5
V
140,00 (brutto) / 3.444,00 (brutto)
= 0,04 x 80 = 3,20
14,76 (brutto) / 98,40 (brutto)
= 0,15 x 20 = 3,00
 
6,20 pkt.
6
VII
140,00 (brutto) / 307,30 (brutto)
= 0,45 x 80 = 36,00
14,76 (brutto) / 36,90 (brutto)
= 0,40 x 20 = 8,00
 
44,00 pkt.
 
III. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Jan Złotek, ul. Poniatowskiego 24/41, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: najkorzystniejszy bilans ceny w II kryteriach oceny ofert.
 
IV. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 17.01.2014 r. z P. Janem Złotek, ul. Poniatowskiego 24/41, 37-450 Stalowa Wola