Zatwierdzony: 2013.12.18. 19:43:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.18. 19:43:08 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14842

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne, oraz druk Przewodnika po dawnym

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne, oraz druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie, Nr sprawy: MR-AG-3121-023/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 18.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne, oraz druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie, z Drukarnią PASAŻ, Spółka z o. o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 Przedmiotem umowy jest usługa poligraficzna polegająca na:

Druku albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne (CZĘŚĆ I)

Dodruk publikacji: Cop, wczoraj dziś jutro. Materiały pokonferencyjne (CZĘŚĆ II)

Dodruk katalogu wystawy plenerowej: Kalendarium. Rodzina w kadrze (CZĘŚĆ III)

Druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie (CZĘŚĆ IV)

 Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Numer ogłoszenia: 276025 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013