Zatwierdzony: 2013.12.17. 19:11:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.17. 19:10:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14836

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dodruk PUBLIKACJI DYDAKTYCZNEJ pt. E-grosik z posiadanych matryc drukarskich. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16A.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dodruk PUBLIKACJI DYDAKTYCZNEJ pt. E-grosik z posiadanych matryc drukarskich. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16A.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 17.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Dodruk PUBLIKACJI DYDAKTYCZNEJ pt. E-grosik z posiadanych matryc drukarskich z Zakładem Wielobranżowym - Drukarnią MULTICOLOR, ul. Siemieńskiego 18, 37-500 Jarosław.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078 z późn. zm.)

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 274939 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013