Zatwierdzony: 2013.12.13. 16:39:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.13. 16:37:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14828

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-052/13

                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 27.11.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP
w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Nr sprawy: MR – AG – ZO – 052/13              
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–052/13 opublikowano w dniu 27.11.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
 
Oferta nr I
Ebau Paweł Sojka, ul. W. Łokietka 190, 31-334 Kraków
Cena oferty: 8.900,00 (netto), 10.947,00 (brutto)
Oferta nr II
CERBEX Sp. z o. o., ul. Lwowska 14, 38400 Krosno
Cena oferty: 4.900,00 (netto), 6.027,00 (brutto)
Oferta nr III
ELTECH Adam Kochan, ul. Poniatowskiego 20/33, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 16.370,00 (netto), 20.135,10 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
Nr
oferty
KRYTERIUM I
(cena - 90%)
ŁĄCZNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
6.027,00 (brutto) / 10.947,00 (brutto)
= 0,55 x 100 = 55,00 pkt.
 
55,00 pkt.
2
6.027,00 (brutto) / 6.027,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
 
100,00 pkt.
3
6.027,00 (brutto) / 20.135,10 (brutto)
= 0,29 x 100 = 29,00 pkt.
 
29,00 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Uzasadnienie: Wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 17.12.2013 r. z Firmą CERBEX Sp. z o. o., ul. Lwowska 14, 38400 Krosno.
 
Opublikowano:
1.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
2.    1 x a/a
3.    1 x Oferenci