Zatwierdzony: 2013.12.13. 10:03:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.13. 10:02:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14823

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dot. przetargu nieograniczonego o nr sprawy: MR-AG-3121-024/13

MR – AG – 3121 – 024/13 /                                                                              Stalowa Wola, dnia 13.12.2013 r.
 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli”. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Muzeum Regionalne w Stalowej Woli udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:
 
PYTANIE
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia marki Fujitsu ARYG14LLTB (pozycja nr 3 tabeli poniżej), który osiąga  4,3 kW mocy chłodniczej w układzie systemu klimatyzacji typu Split. W układzie multisplit (projektowany układ instalacji) Fujitsu ARYG14LLTB osiąga 4,0 kW mocy chłodniczej.
 
Lp.
Nazwa urządzenia
Ilość (szt.)
Wymagane parametry
1
Klimatyzator:
jednostka zewnętrzna
SYSTEMU MULTI SPLIT na rozdzielaczach
 
spełniająca założenia projektu i umożliwiająca podłączenie wewnętrznych jednostek w ramach etapowania.
 
(możliwość etapowania)
 
1
wydajność nominalna:
- chłodzenie nie mniej niż 14,0 kW
- moc grzania: nie mniej niż 16,00 kW
moc elektryczna:
- chłodzenie 4,0 - 7,00 kW
- grzanie 1,5 - 4,00 kW,
zakres temperatur pracy:
- chłodzenie: -5 do 46 C
- grzanie: -15 do 24 C
klasa energetyczna A/A
zasilanie 230V 1N 50Hz,
max długość instalacji 70 m
(każda jednostka 25 m)
czynnik chłodniczy: R410A
możliwość podłączenia do 8 jednostek wewnętrznych
o łącznej wydajności przyłączeniowej do 130%.
2
Klimatyzator kanałowy
 
jednostka
wewnętrzna
z możliwością montażu pionowego
 
1
wydajność nominalna:
- chłodzenie nie mniej niż 3,5 kW
- moc grzania: nie mniej niż 4,0 kW
moc elektryczna:
- chłodzenie 1,0 - 1,5 kW
- grzanie 1,0 - 1,5 kW
zakres temperatur pracy:
- chłodzenie: -10 do 46 C
- grzanie: -15 do 24 C
dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db
czynnik chłodniczy: R410A
zasilanie 230V 1N 50Hz
jednostka wyposażona w pilot przewodowy
3
Klimatyzator kanałowy
 
jednostka
wewnętrzna
z możliwością montażu pionowego
1
wydajność nominalna:
- chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW
- moc grzania: nie mniej niż 5,0 kW
moc elektryczna:
- chłodzenie 1,0 - 1,5 kW
- grzanie 1,0 - 1,5 kW
zakres temperatur pracy:
- chłodzenie: -10 do 46 C
- grzanie: -15 do 24 C
dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db
zasilanie 230V 1N 50Hz
czynnik chłodniczy: R410A
jednostka wyposażona w pilot przewodowy
 
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dostawy urządzenia o wydajności nominalnej chłodzenia nie mniej niż 4,3 kW w konfiguracji typu split. W konfiguracji docelowej typu multisplit (projektowany układ instalacji) Zamawiający dopuszcza by urządzenie osiągało nie mniej niż 4,0 kW.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń