Zatwierdzony: 2013.12.11. 10:44:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.11. 10:43:17 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14815

PONOWIONE ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK, etap I, nr sprawy MR-AG-ZO-055/13

MR – AG – ZO–055/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 11.12.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego
na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK
- ETAP I
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania, dostawy oraz zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (bez podłączania instalacji elektrycznej) ekspozytora na potrzeby wystawy pn.: „Galeria przez Dotyk”, wg następujących założeń:  
 
EKSPOZYTOR ZEWNĘTRZNY - OPIS KONSTRUKCJI
Ekspozytor zewnętrzny, to wolnostojący element konstrukcyjny, posadowiony na płytkim fundamencie.
 
1.   Konstrukcja ekspozytora składa się z:
a)    2 pionowe metalowe profile (jako nogi) o przekroju kwadratowym 60x60 mm wysokości całkowitej 194 cm (wymiar podany powyżej fundamentów), stężone w trzech miejscach poprzecznymi profilami metalowymi o przekroju kwadratowym 60x60 mm celem usztywnienia konstrukcji.
b)    Tablicy ekspozytora o wymiarach całościowych 139 cm szer. na 180 cm wysokości, składającej się z 2 tafli szkła z nadrukiem pomiędzy nimi. Grafika nadruku do ustalenia z Inwestorem. Tafle szkła to szyba bezpieczna FLOAT 3mm/nadruk/3mm zamocowana na stałe w ramie metalowej, z metalowymi pełnymi plecami. Rama obejmuje boki szkła oraz wywija się na front opaską szeroką po bokach na 2 cm, na dole na 4 cm. Tablica jako całość górą zapuszczona i zamocowana w zwieńczającym ją elemencie konstrukcyjnym. Tablica dodatkowo mocowana do stężeń nóg konstrukcji. Konstrukcję ramy tablicy należy uszczelnić, celem zabezpieczenia jej przed działaniem warunków atmosferycznych.
c)    Górny element konstrukcyjny, to profil metalowy o wymiarach 18 cm szeroki i po licu 6 cm wysoki i długi na 139 cm. W tym profilu zamontowana jest góra tablicy. Wystający poza lico element wieńczący ma myć zarazem elementem ograniczającym rozpraszanie się światła z opraw gruntowych zamontowanych w płytkim fundamencie konstrukcji.
d)    Całość konstrukcji tablicy posadowiona na fundamencie o głębokości minimum 80 cm. Fundament musi posiadać przestrzenie na montaż 2 opraw gruntowych firmy SPOTLINE model DASAR T5-14 lub równoważne o nie gorszych parametrach.
e)    Oferta ma dotyczyć dostarczenia jednej oprawy gruntowej firmy SPOTLINE model DASAR T5-14.
f)     Przewiduje się poprowadzenie kabla zasilającego oprawy w gruncie bezpośrednio od latarni na posesji Muzeum w drugim etapie prac, wiosną 2014 r.  
  1. Zamówienie należy wykonać wg projektu firmy JK PROJEKT Pracownia Projektowa.
  2. Zamawiający przewiduje II etap prac wiosną 2014 r., który będzie rozliczany na podstawie odrębnej umowy.  
  3. Zamawiający wymaga minimum 2 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.
  4. Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały: Projekt wykonawczy wykonany przez JK PROJEKT Jerzy Konopka.

Termin składania ofert: 13 grudnia 2013 r. godz. 12.00.

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-055/2013

(pełna treść, z wymaganymi dokumentami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)

 

Dokumentacja wykonawcza autorstwa JK PROJEKT Jerzy Konopka

 

Koncepcja ekspozytora autorsta Proacowni MAKSA