Zatwierdzony: 2013.12.11. 10:29:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.11. 10:28:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14806

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-050/13

MR – AG – ZO–050/13                                                                         Stalowa Wola, dnia 11.12.2013        
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia
o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn.:
 
 
Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji
GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I
 
 
UZASADNIENIE
 
Powodem unieważnienia zapytania ofertowego jest sytuacja, iż najniższa oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania.
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne postępowanie na nieznacznie zmodyfikowany przedmiot zamówienia.
 
Zapraszamy do złożenia oferty we wznowionym zapytaniu ofertowym.