Zatwierdzony: 2013.12.08. 18:04:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.08. 18:02:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14805

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-021/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-021/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 8.12.2013 r. zawarto umowę na wykonanie prac stolarskich przeznaczonych do Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej z P. Leszkiem Staszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Usługowy Zakład Stolarski, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola.

Zakres prac stolarskich jest następujący: a) Wykonanie zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, polegające na zamontowaniu systemu przegród okiennych w powstałych otworach ścianek z g-k, wg koncepcji autorstwa Pracowni MAKSA, b) Montaż listew przypodłogowych - 36 mb, c) Wykonanie zabudowy szafki muzycznej do Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej. Integralną cześć umowy stanowią SIWZ o nr sprawy MR AG-3121-021/2013 oraz oferta Wykonawcy.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 265545 - 2013; data zamieszczenia: 08.12.2013