Zatwierdzony: 2013.12.05. 21:19:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.05. 21:17:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14803

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
 
Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 
Nr sprawy: MR-AG-3121-024/13
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, wg następującego zakresu i specyfikacji technicznej:
 
Klimatyzator jednostka zewnętrzna (1 szt.) o parametrach: wydajność nominalna: - chłodzenie nie mniej niż 14,0 kW - moc grzania: nie mniej niż 16,00 kW, moc elektryczna: - chłodzenie 4,0 - 7,00 kW - grzanie 1,5 - 4,00 kW, zakres temperatur pracy: - chłodzenie: -5 do 46 stopni Celsjusza, - grzanie: -15 do 24 stopni Celsjusza, klasa energetyczna A/A, zasilanie 230V 1N 50Hz, czynnik chłodniczy: R410A, możliwość podłączenia do 8 jednostek wewnętrznych o łącznej wydajności przyłączeniowej do 130%.
 
Klimatyzator kanałowy, jednostka wewnętrzna z możliwością montażu pionowego (1 szt.) o parametrach: wydajność nominalna: - chłodzenie nie mniej niż 3,5 kW - moc grzania: nie mniej niż 4,0 kW, moc elektryczna: - chłodzenie 1,0 - 1,5 kW - grzanie 1,0 - 1,5 kW, zakres temperatur pracy: - chłodzenie: -10 do 46 stopni Celsjusza - grzanie: -15 do 24 stopni Celsjusza, czynnik chłodniczy: R410A, zasilanie 230V 1N 50Hz, jednostka wyposażona w pilot przewodowy sterowania, dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db
 
Klimatyzator kanałowy, jednostka wewnętrzna z możliwością montażu pionowego (1 szt.) o parametrach: wydajność nominalna: - chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW - moc grzania: nie mniej niż 5,0 kW, moc elektryczna: - chłodzenie 1,0 - 1,5 kW - grzanie 1,0 - 1,5 kW, zakres temperatur pracy: - chłodzenie: -10 do 46 stopni Celsjusza - grzanie: -15 do 24 stopni Celsjusza, czynnik chłodniczy: R410A, zasilanie 230V 1N 50Hz, jednostka wyposażona w pilot przewodowy sterowania, dopuszczana głośność jednostki wewnętrznej: 26 db
 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-024/13
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
 
Projekt instalacji zawierający:
 
Schemat instalacji freonowej.pdf
Schemat instalacji _PARTER.pdf
Schemat instalacji elektrycznej.pdf
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 263901 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013