Zatwierdzony: 2013.12.05. 14:21:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.05. 14:20:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/660/dokumenty/?artykul_id=14802

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: Referent ds. edukacji

Pozytywna informacja o wyniku naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

Referent ds. edukacji

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Dominika Zborowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Zborowska spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na ww. stanowisko. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień merytorycznych i praktycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku, a tym samym uzyskała największą ilość punktów.

 

Zatwierdziła:

Lucyna Mizera

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli