Zatwierdzony: 2013.12.05. 13:48:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.05. 13:47:24 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14801

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12, nr sprawy: MR-AG-ZO-049/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 049/13                                                             Stalowa Wola, dnia 5.12.2013
 
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.11.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–049/13 opublikowano w dniu 21.11.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
Centrum Ogrodzeń, Eugeniusz Machała, ul. Kruhel Pełkiński, 37-500 Jarosław
Cena oferty: 42.682,92 (netto), 52.500,00 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 m2: 490,65 (brutto)
Gwarancja: 5 lat
 
Oferta nr II
HSW Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 49.969,00 (netto), 61.461,87 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 m2: 574,41 (brutto)
Gwarancja: 2 lata
 
Oferta nr III
Firma Budowlano - Handlowa BUDREM, Zbigniew Kulczyk, ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
Cena oferty: 27.235,78 (netto), 33.500,00 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 m2: 313,08 (brutto)
Gwarancja: 12 lat
 
Oferta nr IV
INDEA Spółka Jawna, ul. Pszczyńska 133, 43-175 Wyry
Cena oferty: 27.820,00 (netto), 34.218,60 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 m2: 319,80 (brutto)
Gwarancja: 10 lat
 
Oferta nr V
GOLD HAND Usługi Remontowe Bogusław Wcisło, ul. Starowiejska 53, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 30.000,00 (netto), 36.900,00 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 m2: ……….. (netto), …………. (brutto)
OFERTA ODRZUCONA - NIEKOMPLETNA
(Oferent oznajmił w siedzibie Zamawiającego, nie jest zainteresowany dostarczeniem brakujących dokumentów
oraz zamówieniem)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Nr oferty
KRYTERIUM I
(cena - 90%)
 
KRYTERIUM I
(gwarancja - 10%)
ŁĄCZNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
33.500,00 (brutto) / 52.500,00 (brutto)
= 0,63 x 90 = 56,70 pkt.
5 lat
5x10/12=4,16 pkt.
 
60,86 pkt.
2
33.500,00 (brutto) / 61.461,87 (brutto)
= 0,54 x 90 = 48,60 pkt.
2 lata
2x10/12=1,66 pkt.
 
50,26 pkt.
3
33.500,00 (brutto) / 33.500,00 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt.
12 lat
12x10/12=10,00 pkt.
 
100,00 pkt.
4
33.500,00 (brutto) / 34.218,60 (brutto)
= 0,97 x 90 = 87,30 pkt.
10 lat
10x10/12=8,33 pkt.
 
95,63 pkt.
5
33.500,00 (brutto) / 36.900,00 (brutto)
= 0,90 x 90 = 81,00 pkt.
Oferent wykluczony
Oferta odrzucona
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Uzasadnienie: Wybrano ofertę, która przedstawiającą najkorzystniejsza cenę oraz najdłuższą gwarancję.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 9.12.2013 r. z Firmą Budowlano - Handlową BUDREM, Zbigniew Kulczyk,
ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko.
 
 
Opublikowano:
1.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
2.    1 x a/a
3.    1 x Oferenci