Zatwierdzony: 2013.12.03. 17:55:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.03. 17:54:50 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14798

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu: MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO..., oraz na potrzeby własne Muzeum R

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

na CZĘŚCI I zadania pn.:

Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Nr sprawy postępowania przetargowego: MR-AG-3121-019/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 2.12.2013 r. zawarto umowę na usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski - z Firmą SPEKTRA Monika Zielińska - Choina, Płouszowice Kolonia 54A, 21-008 Tomaszowice.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 260873 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013