Zatwierdzony: 2013.11.26. 13:16:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.26. 13:16:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14788

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, n

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 048/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 26.11.2013
 
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego MR – AG – ZO – 048/13 z dnia 28.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–048/13 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
DeBe STUDIO GRAFICZNE Dorota Bernacka, ul. Czerwonych Klonów 10/29, 33-101 Tarnów
Cena oferty: 1.476,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Wydawnictwo Progress Anita Własnowolska-Bielak , 32-744 Łapczyca 573
Cena oferty: 2.300,00 (brutto)
 
Oferta nr III
Agencja Reklamowa Blue Papaya, ul. Antonia Vivaldiego 20/21, 52-129 Wrocław
Cena oferty: 8.905,20 (brutto)
 
Oferta nr IV
biały-ogród.pl Agata Mościcka, Glinik Charzewski 47, 38-100 Strzyżów
Cena oferty: 2.460,00 (brutto)
 
Oferta nr V
M24 Studio Magdalena Gębka, ul. Gwiezdna 10E/148, 41-218 Sosnowiec
Cena oferty: 9.840,00 (brutto)
 
Oferta nr VI
Tomasz Gronau, 03-562 Warszawa, Janinówka 11/146
Cena oferty: 2.137,74 (brutto)
 
Oferta nr VII
PUHP Multiprof Krzysztof Kowalczyk, ul. Wieniawskiego 15/28, 22-100 Chełm
Cena oferty: 1.230,00 (brutto)
 
Oferta nr VIII
KJK HANDEL Krzysztof Kiełczyński, Al. Jana Pawła II 13/158, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 3.690,00 (brutto)
 
Oferta nr IX
Studio 2x2, Wojciech Staniewski, ul. Dunikowskiego 4/21, 02-784 Warszawa
Cena oferty: 2.000,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA
(40 %)
 
Komisja oceniająca:
A. Szlązak,
M. Kuraś
A. Garbacz
M. Wiatrowicz
 
Łączna ilość
punktów:
1
I
Oferta odrzucona
na podstawie pkt 4.5 specyfikacji zapytania ofertowego:
Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”,  Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.
6
6
2
1
-
2
II
2.000,00 (brutto) / 2.300,00 (brutto)
= 0,86 x 60 = 51,60
3
5
7
5
Suma: 20
 
71,60 pkt.
3
III
2.000,00 (brutto) / 8.905,20 (brutto)
= 0,22 x 60 = 13,20
7
8
8
5
Suma: 28
 
41,20 pkt.
4
IV
2.000,00 (brutto) / 2.460,00 (brutto)
= 0,81 x 60 = 48,60
5
5
7
3
Suma: 20
 
68,60 pkt.
5
V
2.000,00 (brutto) / 9.840,00 (brutto)
= 0,20 x 60 = 12,00
6
2
2
4
Suma: 14
 
26,00 pkt.
6
VI
2.000,00 (brutto) / 2.137,74 (brutto)
= 0,93 x 60 = 55,80
3
5
2
4
Suma: 14
 
69,80 pkt.
7
VII
Oferta odrzucona
na podstawie pkt 4.5 specyfikacji zapytania ofertowego:
Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”,  Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.
 
5
6
2
1
 
 
-
8
VIII
2.000,00 (brutto) / 3.690,00 (brutto)
= 0,54 x 60 = 32,40
5
7
2
5
Suma: 19
 
51,40 pkt.
9
IX
2.000,00 (brutto) / 2.000,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00
 
 
9
8
6
9
Suma: 32
 
92,00 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Studio 2x2, Wojciech Staniewski, ul. Dunikowskiego 4/21, 02-784 Warszawa
Uzasadnienie:
Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny za koncepcję graficzną publikacji przedłożonej przez Oferenta.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 29.11.2013 r. z Firmą: Studio 2x2, Wojciech Staniewski.