Zatwierdzony: 2013.11.04. 10:21:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.04. 10:20:55 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14769

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie i montaż potykaczy do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk, nr sprawy: MR-AG-ZO-047/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 047/13                                                                            
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie i montaż „potykaczy” do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk
na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–047/13 opublikowano w dniu 17.10.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
Centrum EC Ewa Ciemnicka, ul. Dziewiarska 4, 92-311 Łódź, e-mail: cta@cta.lodz.pl
Cena oferty: 16.100,00 (netto), 16.100,00 (brutto) (Wykonawca zwolniony z podatku VAT)
 
Oferta nr II
Systemy Informacji Wizualnej GRAF, ul. Podlasie 4, 25-108 Kielce, e-mail: biuro@graf.pl
Cena oferty: 16.700,00 (netto), 20.541,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
LP.
KRYTERIUM I
(cena)
ŁĄCZNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
16.100,00 (brutto)/ 16.100,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
 
100,00 pkt.
2
 
16.100,00 (brutto)/ 20.541,00 (brutto)
= 0,78 x 100 = 78,00 pkt.
 
78,00 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Centrum EC Ewa Ciemnicka, ul. Dziewiarska 4, 92-311 Łódź,
Uzasadnienie: Wybrano ofertę, która przedstawiającą najkorzystniejsza cenę.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 30.10.2013 r. z firmą Centrum EC Ewa Ciemnicka.