Zatwierdzony: 2013.10.28. 16:17:08 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.28. 16:16:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14767

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-ZO 045/2013

Protokół zamówienia

 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych

dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:

 

I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–045/13 opublikowano w dniu 11.10.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE

 

II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:

 

Oferta nr I

JK PROJEKT Pracownia Projektowa Jerzy Konopka, 37-403 Jastkowice, ul. Wałowa 9

Cena oferty: 8.000,00 (netto), 9.840,00 (brutto)

 

Oferta nr II

Zespól Projektowy AWART, ul. Wojska Polskiego 4A/6, 37-450 Stalowa Wola

Cena oferty: 19.250,00 (netto), 23.677,50 (brutto)

 

III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego 

LP.

KRYTERIUM I

(cena)

ŁĄCZNA

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

9.840,00 (brutto)/ 9.840,00 (brutto)

= 1,00 x 100 = 100,00 pkt.

 

100,00 pkt.

2

9.840,00 (brutto)/ 23.677,50 (brutto)

= 0,41 x 100 = 41,00 pkt.

 

41,00 pkt.

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:

JK PROJEKT Pracownia Projektowa Jerzy Konopka, 37-403 Jastkowice, ul. Wałowa 9

Uzasadnienie: Wybrano ofertę, która przedstawiającą najkorzystniejsza cenę.

 

V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 29.10.2013 r. z firmą: JK PROJEKT Pracownia Projektowa Jerzy Konopka