Zatwierdzony: 2013.10.25. 16:48:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.25. 16:47:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14764

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-

MR – AG – ZO–043 /13                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 22.10.2013
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
 
Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
- na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Muzea bez barier. KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.   Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 10.10.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, www.muzeum.stalowawola.pl/bip
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
 
Oferta nr I
ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk, ul. KEN 13/5, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 6.788,38 (netto), 8.337,41 (brutto)
 
Oferta nr II
Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak, s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków
Cena oferty: 10.562,76 (netto), 12.992,20 (brutto)
 
III.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
LP.
KRYTERIUM (cena 100%)
LICZBA  PUNKTÓW
1
8.337,41 (brutto) / 8.337,41 (brutto) = 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
2
8.337,41 (brutto) / 12.992,20 (brutto) = 0,64 x 100 = 64,00 pkt.
64,00 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk, ul. KEN 13/5, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: Wybrano ofertę, która przedstawiającą najkorzystniejsza cenę.