Zatwierdzony: 2013.10.21. 13:42:15 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.21. 13:41:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14760

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy MR-AG-ZO-047/2013

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 047/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 21.10.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–047/13 opublikowano w dniu 13.10.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
WARAN K.M.A.G. Żebrakowscy Sp. j., ul. Energetyczna 5, 35-107 Rzeszów
Cena oferty: 4.500,00 (netto), 5.535,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa WIST s.c., ul. Bielowicza 4, 32-040 Świątniki Górne
Cena oferty: 6.775,00 (netto), 8.333, 25 (brutto)
 
Oferta nr III
JAZGOT Wrocław Sp. z o.o. ul. Swojczycka 82 51-502 Wrocław
Cena oferty: 7.950,00 (netto), 9.778, 50 (brutto)
 
Oferta nr IV
BUDMAX Sp. z o. o., ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk
Cena oferty: 4.525,00 (netto), 5.565, 75 (brutto)
 
Oferta nr V
METALSPRZĘT Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów
Cena oferty: 6.625,00 (netto), 8.148, 75 (brutto)
 
Oferta nr VI
KJMK Meble Sp. z o. o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6
Cena oferty: 4.776,00 (netto), 5.874, 48 (brutto)
 
Oferta nr VII
KONSMET CENTRUM P. Radosh Sp. J., ul. Grunwaldzka 112, 60-308 Poznań
Cena oferty: 4.725,00 (netto), 5.811, 75 (brutto)
 
Oferta nr VIII
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET, ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc
Cena oferty: 5.500,00 (netto), 6.765, 00 (brutto)
 
Oferta nr IX
Drzewiarz-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Cena oferty: 8.010,00 (netto), 9.852, 30 (brutto)
 
Oferta nr X
DRABEST Sp. z o. o., Mników 281, 32-084 Morawica
Cena oferty: 4.750,00 (netto), 5.842,50 (brutto)
 
Oferta nr XI
EMI Plus S. J., Al. Kraśnickie 25, 20-718 Lublin
Cena oferty: 5.150,00 (netto), 6.334,50 (brutto)
 
Oferta nr XII
Dostawca Urządzeń Gastronomicznych, GAMA Plawgo & Zawisza Sp. J., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
Cena oferty: 7.250,00 (netto), 8.917,50 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
LP.
KRYTERIUM I
(cena)
ŁĄCZNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
5.535,00 (brutto)/ 5.535,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
 
100,00 pkt.
2
5.535,00 (brutto)/ 8.333, 25 (brutto)
= 0,664 x 100 = 66,40 pkt.
66,40 pkt.
3
5.535,00 (brutto)/ 9.778, 50 (brutto)
= 0,566 x 100 = 56,60 pkt.
56,60 pkt.
4
5.535,00 (brutto)/ 5.565, 75 (brutto)
= 0,994 x 100 = 99,40 pkt.
99,40 pkt.
5
5.535,00 (brutto)/ 8.148, 75 (brutto)
= 0,679 x 100 = 67,90 pkt.
67,90 pkt.
6
5.535,00 (brutto)/ 5.874, 48 (brutto)
= 0,942 x 100 = 94,20 pkt.
94,20 pkt.
7
5.535,00 (brutto)/ 5.811, 75 (brutto)
= 0,952 x 100 = 95,20 pkt.
95,20 pkt.
8
5.535,00 (brutto)/ 6.765, 00 (brutto)
= 0,818 x 100 = 81,80 pkt.
81,80 pkt.
9
5.535,00 (brutto)/ 9.852, 30 (brutto)
= 0,561 x 100 = 56,10 pkt.
56,10 pkt.
10
5.535,00 (brutto)/ 5.842,50 (brutto)
= 0,947 x 100 = 94,70 pkt.
94,70 pkt.
11
5.535,00 (brutto)/ 6.334,50 (brutto)
= 0,873 x 100 = 87,30 pkt.
87,30 pkt.
12
5.535,00 (brutto)/ 8.917,50 (brutto)
= 0,620 x 100 = 62,00 pkt.
62,00 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
WARAN K.M.A.G. Żebrakowscy Sp. j., ul. Energetyczna 5, 35-107 Rzeszów
Uzasadnienie: Wybrano ofertę, która przedstawiającą najkorzystniejsza cenę.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 24.10.2013 r. z firmą WARAN K.M.A.G. Żebrakowscy Sp. j., ul. Energetyczna 5, 35-107 Rzeszów
 
Opublikowano:
1.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP