Zatwierdzony: 2013.10.09. 13:34:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.09. 13:34:15 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14750

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu, Nr sprawy: MR-AG-ZO-042/13

Nr sprawy: MR–AG–ZO–042/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 9.10.2013 r.
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-042/13 z dnia 24.09.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu.
Niniejszym Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
  1. Biuro Tłumaczeń „SHERWOOD” David French, ul. Chrobrego 37, 43-400 Cieszyn
  2. Jerzy Juruś Usługi Lingwistyczne i Wydawnicze, ul. Moniuszki 40, 31-523 Kraków
  3. Monika Myszkiewicz, ul. Lipska 61 m. 3, 30-721 Kraków
II.    Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Biuro Tłumaczeń „SHERWOOD” David French, ul. Chrobrego 37, 43-400 Cieszyn
70,00 PLN brutto za 1 stronę rozliczeniową
[1.800 znaków ze spacjami angielskiego tekstu]
 
Oferta nr II
Jerzy Juruś Usługi Lingwistyczne i Wydawnicze, ul. Moniuszki 40, 31-523 Kraków
71,34 PLN brutto za 1 stronę rozliczeniową
[1.800 znaków ze spacjami angielskiego tekstu]
 
III.  Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Biuro Tłumaczeń „SHERWOOD” David French, ul. Chrobrego 37, 43-400 Cieszyn
Uzasadnienie: Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tzn. z najniższą ceną, spełniającą wymagania specyfikacji zapytania ofertowego.
 
IV. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 10.10.2013 r.