Zatwierdzony: 2013.10.07. 13:58:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.07. 13:57:58 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14739

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić, Nr sprawy MR-AG-ZO-034/13


Nr sprawy: MR – AG – ZO – 039/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 03.10.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego MR – AG – ZO – 039/13 z dnia 13.09.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
„Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski”
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–039/13 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Tomasz Gronau Janinówka 11/146, 03-562 Warszawa
Cena oferty: 1.122,00 (netto), 1.380,06 (brutto)
Oferta nr II
Pracownia IMADŁO Iwona Chrobot, ul. Podklasztorna 103B/41, 25-714 Kielce
Cena oferty: 1.599,00 (netto), 1.966,77 (brutto)
Oferta nr III
BETON/OZO Marta Rowińska ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno
Cena oferty: 1.626,01 (netto), 2.000,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego

Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA
(40 %)
 
Łączna ilość
punktów:
1
I
1.380,00 (brutto) / 1.380,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00
10,00  
67,00 pkt.
2
II
1.380,00 (brutto) / 1.966,77 (brutto)
= 0,70 x 60 = 42,00
24,00
66,60 pkt.
3
III
1.380,00 (brutto) / 2.000,00 (brutto)
= 0,69 x 60 = 41,40
34,00
75,40 pkt.

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
BETON/OZO Marta Rowińska ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno.
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za przykładową koncepcję graficzną monografii przedłożoną przez Oferenta
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 05.10.2013 z Firmą BETON/OZO Marta Rowińska ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno.
 
Zatwierdził
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                 w Stalowej Woli