Zatwierdzony: 2013.09.17. 16:02:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.17. 16:01:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14729

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu, MR-AG-ZO-034/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 034/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 17.09.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.08.2013 r.,
wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną,
2.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną,
3.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
4.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
5.      Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., ul. Radna 2/4, 00-341 Warszawa, zapytanie wysłane drogą elektroniczną,
6.      Firma Poligraficzno - Wydawnicza Compal s.c., L. Prośniak, P. Kosowska, 43-300 Bielsko Biała, ul. Mickiewicza 28, zapytanie wysłane drogą elektroniczną,
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–034/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Firma Poligraficzno - Wydawnicza Compal s.c., L. Prośniak, P. Kosowska, 43-300 Bielsko Biała, ul. Mickiewicza 28/2
Cena oferty: 8.900,00 (netto), 10.947,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Agencja ProAndy Robert Widomski, ul. Podgórska 11/c/18, 81-166 Gdynia
Cena oferty: 8.900,00 (netto), 10.947,00 (brutto)
 
Oferta nr III
Amistad Sp. z o. o., ul. Stolarska 13/7, 31-043 Kraków
Cena oferty: 10.361,00 (netto), 12.744,77 (brutto)
 
Oferta nr IV
DOTCOLOR Bartosz Piorun, ul. Klasztorna 26, 37-464 Stalowa Wola
Cena oferty: 7.800,00 (netto), 9.594,00 (brutto)
 
Oferta nr V
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Cena oferty: 9.000,00 (netto), 11.070,00 (brutto)
 
Oferta nr VI
MULTIKOLOR Mariusz Bibik, Al. Jana Pawła II, 37-450 Stalowa Wola
Oferta niekompletna.
 
Oferta nr VII
KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 9.200,00 (netto), 11.316,00 (brutto)
 
 
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA
(40 %)
Komisja oceniająca:
A. Szlązak,
I. Pityńska
A. Garanty,
A. Garbacz
 
Łączna ilość
punktów:
1
I
9.594,00 (brutto) / 10.947,00 (brutto)
= 0,87 x 60 = 52,20
7+7+8+7 = 29,00  
81,20 pkt.
2
II
9.594,00 (brutto) / 10.947,00 (brutto)
= 0,87 x 60 = 52,20
5+5+4+1 = 15,00
67,20 pkt.
3
III
9.594,00 (brutto) / 12.744,77 (brutto)
= 0,75 x 60 = 45,00
4+4+5+3 = 16,00
61,00 pkt.
4
IV
9.594,00 (brutto) / 9.594,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00
2+3+7+6 = 18,00
78,00 pkt.
5
V
9.594,00 (brutto) / 11.070,00 (brutto)
= 0,86 x 60 = 51,60
6+6+7+2 = 21,00
72,60 pkt.
6
VI
 
7
VII
9.594,00 (brutto) / 11.316,00 (brutto)
= 0,84 x 60 = 50,40
9+9+10+7 = 35,00
85,40 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
 
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej publikacji.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 20.09.2013 z Firmą KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola.
 
 
 
 
Zatwierdził
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                 w Stalowej Woli