Zatwierdzony: 2013.09.16. 15:36:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.16. 15:36:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14725

Informacja o wyniku postępowania, dotyczy zadania pn.: Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, nr sprawy

Nr sprawy: MR–AG–ZO–035/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 16/09/2013 r.
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-037/13 z dnia 4.09.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
 
Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki.
 
Niniejszym Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–035/13 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
BUDO-TRANS Sp. z o. o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 40.000,00 zł (netto), 49.200,00 zł (brutto)
 
Oferta nr II
HSW Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 27.642,27 zł (netto), 34.000,00 zł (brutto)
 
III.  Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
HSW Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tzn. z najniższą ceną, spełniającą wymagania specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–037/13.  
 
IV. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
 
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 16.09.2013 r. z firmą: HSW Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o. o.