Zatwierdzony: 2013.09.12. 16:15:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.12. 16:14:27 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14721

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA części I zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEUM BEZ BARIER, Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, Nr sprawy MR-AG-ZO-033/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 033/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 12.09.2013
 
Protokół postępowania - CZĘŚĆ I
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 4 pkt. 3 lit g i h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dwu-etapowego z dnia 20.08.2013r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
 
Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.
- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013
 oraz wyemitowanie spotu w telewizji i czterech portalach internetowych
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyniku etapu pierwszego postępowania: 
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–033/13 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
Studio Filmowe Imperia Film, Wołowice 197, 32-070 Czernichów
CENA OFERTY: 34.000,00 (netto), 41.820, 00 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY: 9,40 pkt.
DOŚWIADCZENIE: 11 - realizacji wykazanych, 9 - realizacji udokumentowanych referencjami
 
Oferta nr II
GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin
CENA OFERTY: 26.730,00 (netto), 32.877, 90 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY: 11,80 pkt.
DOŚWIADCZENIE: 11 - realizacji wykazanych, 10 - realizacji udokumentowanych referencjami
 
Oferta nr III
AGENCJA TELEWIZYJNA MEDIAPOL, Adam Pazurkiewicz, ul. Perłowa 6, 66-415 Kłodawa
CENA OFERTY: 32.300,00 (netto), 39.729, 00 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY:  7,80 pkt.
DOŚWIADCZENIE: 11 - realizacji wykazanych, 11 - realizacji udokumentowanych referencjami
 
Oferta nr IV
Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o. o., ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów
CENA OFERTY: 76.000,00 (netto), 93.480, 00 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY:  11,60 pkt.
DOŚWIADCZENIE: 201 - realizacji wykazanych, 199 - realizacji udokumentowanych referencjami
 
Oferta nr V
PANOPTICON, Andrzej Sobina, ul. Basztowa 7, 31-143 Kraków
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów
CENA OFERTY: 96.800,00 (netto), 119.064, 00 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY:  8,20 pkt.
DOŚWIADCZENIE: 26 - realizacji wykazanych, 26 - realizacji udokumentowanych referencjami
 
Oferta nr VI
Agencja Filmowa Film & Television Production, 65-368 Zielona Góra, ul. Żytnia 24
CENA OFERTY: 38.009,75 (netto), 46.752, 00 (brutto)
SCENARIUSZ WYKONAWCZY- TECHNICZNY: 7,40  pkt.
DOŚWIADCZENIE: 9 - realizacji wykazanych, brak referencji, przedstawiono oświadczenie
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA 50%
KRYTERIUM II
SCENARIUSZ WYKONAWCZY 20%
OCENA KOMISJI
Ewelina Wiechnik (E.W.)
Mariusz Nowak (M.N.)
Edyta Lisek - Lubaś (E. L-L.)
Magdalena Wielgocka (M.W.)
Marzena Kościółek - Tofil (M.K.)
KRYTERIUM III
DOŚWIADCZENIE 30%
RAZEM
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1
I
32.877, 90 / 41.820, 00 (brutto)
= 0,78 x 50
= 39,00 pkt.
10 (E.W.)
4 (M.N.)
5 (E. L-L)
14 (M. W.)
14 (M. K.)
9,40 pkt.
 
 
9 = 1,35 pkt.
 
 
49,75
2
II
32.877, 90 / 32.877, 90 (brutto)
= 1,00 x 50
= 50,00 pkt.
10 (E.W.)
4 (M.N.)
15 (E. L-L)
15 (M. W.)
15 (M. K.)
11,80 pkt.
 
 
10 = 1,50 pkt.
 
 
63,30
3
III
32.877, 90 / 39.729, 00 (brutto)
= 0,82 x 50
= 41,00 pkt.
12 (E.W.)
4 (M.N.)
8 (E. L-L.)
7 (M. W.)
8 (M. K.)
7,80 pkt.
 
 
11 = 1,65 pkt.
 
 
50,45
4
IV
32.877, 90 / 93.480, 00 (brutto)
= 0,35 x 50
= 17,50 pkt.
8 (E.W.)
8 (M.N.)
8 (E. L-L.)
16 (M. W.)
18 (M. K.)
11,60 pkt.
 
 
199 = 30,00 pkt.
 
 
59,10
5
V
32.877, 90 / 119.064, 00 (brutto)
= 0,27 x 50
= 13,50 pkt.
11 (E.W.)
4 (M.N.)
13 (E. L-L)
7 (M. W.)
6 (M. K.)
8,20 pkt.
 
 
26 = 3,88 pkt.
 
 
25,58
6
VI
32.877, 90 / 46.752, 00 (brutto)
= 0,70 x 50
= 35,00 pkt.
10 (E.W.)
4 (M.N.)
13 (E. L-L.)
5 (M. W.)
5 (M. K.)
7,40 pkt.
 
 
9 = 1,35 pkt.
 
 
43,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Nazwa i adres 3 Oferentów, którzy otrzymali najwięcej punktów w I etapie postępowania:
Oferta nr II, GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin - 63,30 pkt.
Oferta nr III, AGENCJA TELEWIZYJNA MEDIAPOL, Adam Pazurkiewicz, ul. Perłowa 6, 66-415 Kłodawa - 50,45 pkt.
Oferta nr IV, Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o. o., ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa - 59,10 pkt.
 
Uzasadnienie:
Wyłoniono oferty Wykonawców przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zaprosi ww. Firmy do dialogu technicznego i negocjacji ceny w II etapie postępowania. 
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a
 
 
ZAŁĄCZNIK
Protokół postępowania CZĘŚĆ I (pełna treść)