Zatwierdzony: 2013.09.10. 11:25:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.10. 11:25:21 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14714

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-016/13

MR-AG-3121-016/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 10.09.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych
organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE NR 1
Bardzo proszę o podanie czy któraś publikacja posiada nr ISBN lub ISSN
- publikacja dydaktyczna pt. E-grosik?
- folder promujący muzeum?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że publikacja dydaktyczna pt. E-grosik POSIADA numer ISBN 978-83-61032-74-8
Folder promujący muzeum NIE POSIADA numeru ISBN.
 
 
PYTANIE NR 2
Czy Publikacja dydaktyczna pt. E-grosik ma być wykonana w oprawie zeszytowej czy klejonej?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający w SIWZ nie precyzował kwestii techniki wykonania oprawy zatem możliwe jest wykonanie oprawy zeszytowej oraz klejonej. Obie techniki są dopuszczalne, jeżeli uznają Państwo, że technika iprawy zeszytowej będzie trwalsza, proszę wykonać w ten sposób.   


PYTANIE NR 3
Ulotka edukacyjna do wystawy Wzorowe Miasto - pytanie: format 590x600mm łamany w 3 miejscach w harmonijkę jest nie do złożenia do formatu A5 (148x210mm).
Proszę o szczegółowe informacje na ten temat.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga łamania publikacji w 3 miejscach, tak by tworzyły harmonijkę, po złożeniu zbliżoną do formatu A5.    
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.