Zatwierdzony: 2013.09.05. 16:32:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.05. 16:32:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14702

MODYFIKACJA SIWZ na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-016/2013

MR – AG – 3121 – 016/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 5.09.2013 r.
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 
Niniejszym Zamawiający zmniejsza zakres usługi poligraficznej, tzn. rezygnuje z usługi druku Pakietu 10 pocztówek z dedykowanym etui dotyczących wystawy „Yohann Lepage, Latarnia Wschodu”.
 
Tym samym z pkt. III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) zostają wyłączone poniższe zapisy:
 
K)   Pakiet 10 pocztówek z dedykowanym etui dotyczących wystawy Yohann Lepage, Latarnia Wschodu
Ø  10 pocztówek na papierze pocztówkowym białym
Ø  format 13 x 18 cm
Ø  gramatura 300-350
Ø  folia matowa na awersie,
Ø  awers karty (reprodukcja) w pełnym kolorze
Ø  rewers: tekst, tylko czarny kolor
Ø  ETUI na 10 pocztówek, format ok.: 13,50 x 18,50 cm, papier typu karton, gramatura 350, druk w pełnym kolorze na rewersie po zewnętrznych stronach etui, powlekane matową folią, lakierowane UV wybiórczo, środek bez zadruku, sztancowanie i klejenie pod wymiar, wycięcie w górnej części etui do wygodnego wyjmowania pocztówek.
Ø  nakład: 300 kompletów (po 10 pocztówek w pudełku).
Ø  termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później niż do dnia 15.10.2013
 
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert w związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Niniejsza modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załączniki:
SIWZ po MODYFIKACJI z dnia 5.09.2013.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)
Numer ogłoszenia: 179517 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013