Zatwierdzony: 2013.09.10. 10:35:15 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.10. 10:34:43 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14701

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofa - siedzisko, pawlacz) w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM BEZ BARIER, Nr sprawy: MR-AG-31

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofa - siedzisko, pawlacz) w ramach wyposażenia
Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu
MUZEUM BEZ BARIER
Nr sprawy: MR-AG-3121-017/2013 
 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45421153-1, 39151000-5, 39173000-5.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostarczenie i montaż mebli w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
5. Zakres zamówienia jest następujący: A) SOFA DREWNIANA: wykonanie wg załączonego do SIWZ fragmentu projektu aranżacji Sali Edukacyjnej, materiał: deski lite dębowe, kolor: dąb bielony, część siedziska otwierana na zawiasach do góry, powierzchnia zabezpieczona lakierem utwardzalnym. B) PAWLACZ NAD PANELEM INTERAKTYWNYM: wykonanie wg załączonego do SIWZ fragmentu projektu aranżacji Sali Edukacyjnej, dobór materiałów: fronty szafek: płyta typu mdf - wzór gładki, kolor modrzew jasny (wzornik barw nr 161 lub inny odpowiednik), korpusy i cokoły: płyta wiórowa fornirowana kolor biały (kronopol k101 biały lub inny odpowiednik), uchwyty: reling kolor satyna, listwy wieńczące: płyta mdf - kolor modrzew jasny, okucia i zawiasy: zalecane zawiasy z hamulcem firmy blum lub inny odpowiednik o niezgorszych parametrach, uchwyt prowadnice szuflad typu metabox z hamulcem - obciążenie 40 kg lub inny odpowiednik o niezgorszych parametrach. Z powodu nieregularnego kształtu sufitu (sklepienie krzyżowe) wszystkie wymiary ustalić na podstawie pomiarów i szablonów wykonawczych. Elementy konstrukcyjne wewnętrzne pawlacza wykonać z: litego drewna lub sklejki, Obciążenie użytkowe 300 kg.
6. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-017/13
 
 
Pliki do pobrania:
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 178379 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
 
PROJEKT