Zatwierdzony: 2013.08.28. 16:03:08 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.28. 16:02:43 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14695

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. postępowania na zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, nr sprawy MR-AG-ZO

MR – AG – ZO – 033/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 28.08.2013
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt Muzeum bez barier - Koalicja muzeów
polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz wyemitowanie spotu w telewizji i czterech portalach internetowych.


Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe przygotowujemy się do złożenia oferty. W trosce
o najlepszą propozycję, która spełni Państwa oczekiwania chcielibyśmy poprosić o doprecyzowanie następujących wątpliwości:
 
1.   Czy oferta może być wynikiem konsorcjum studia produkcyjnego z domem mediowym?
ODPOWIEDŹ:
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wstępnej oferty przez konsorcjum.
 
2.   Czy jest dostępny ogólny formularz ofertowy, czy wykonawca może sporządzić go samodzielnie?
ODPOWIEDŹ:
W BIP-ie na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli opublikowane zostało zapytanie ofertowe o nr sprawy MR-AG-ZO-033/13. Załącznikiem nr 1 do zapytania jest Formularz ofertowy, którym należy się posłużyć przystępując do postępowania. 
 
3.   Czy dokumentacja doświadczenia ma obejmować tylko i wyłącznie materiały emitowane w telewizji ogólnopolskiej, czy mogą to być zarówno spoty emitowane w telewizji ogólnopolskiej jaki i filmy reklamowe lub szkoleniowe, które nie były emitowane w telewizji ogólnopolskiej?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego należy dołączyć: wykaz najważniejszych usług wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: produkcja i emisja filmu lub spotu w stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim. Na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru.
 
4.   Czy prezentowana koncepcja/scenariusz na spot może być opcjonalny (np. 2-3 propozycje realizacyjne, wszystkie w jednej cenie)?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
 
5.   Czy podany czas emisji 15-20.12.2014. należy rozumieć jako pięć czy jako sześć dni emisyjnych?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga sześciu dni emisji.
 
6.   Czy wśród wymienionych stacji, które Państwo proponują (TVP1, TVP2, TVN, TVP INFO, TVN 24, POLSAT oraz w TVP KULTURA) jest jakaś hierarchia (którą najchętniej widzieliby Państwo w ofercie)?
Zamawiający preferuje kolejność (hierarchia ważności) stacji telewizyjnych wg Raportu oglądalności KRRIT.  
 
7.   W zadaniu nr 1 i 2 określają Państwo zakres zadań Wykonawcy. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy dzień zdjęciowy jest istotną pozycją w kosztorysie proszę o wskazanie minimalnej ilości dni zdjęciowych, które będą przeznaczone na dokumentację filmową w następującym zakresie:
 
1)    Dokumentacja 6 warsztatów jednodniowych, dla osob niepełnosprawnych, które, odbędą się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (wrzesień / październik 2013 r.). Proszę o określenie na ilu warsztatach trzeba być i czy odbywają się one dzień po dniu.
2)    Dokumentacja szkolenia z zakresu obsługi gości niepełnosprawnych dla polskich i ukraińskich edukatorow muzealnych, 3 szkolenia dwudniowe, Stalowa Wola,
 
a) szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie(luty/marzec 2014 r.)
b) szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabo widzących (luty/marzec 2014 r.)
c) szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących(luty/marzec 2014 r.)
 
Proszę o określenie czy należy wykonać dokumentację z każdego z 3 szkoleń a jeśli tak czy wystarczy uczestniczyć np. podczas jednego z dwóch dni.
                               
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga minimum 4 "wizyt" w Stalowej Woli podczas ww. szkoleń/warsztatów.
Zamawiający nie posiada jeszcze wiedzy nt. dokładnych terminów szkoleń/warsztatów, jednak należy przyjąć np.:
1. jedną wizytę np. 26 września (termin przykładowy)
2. jedną wizytę np. 3 października (termin przykładowy)
3. jedną wizytę np. 10 października  (termin przykładowy)
4. jedną wizytę np. 24 października  (termin przykładowy)
oraz jedna wizyta (jeden dzień) we Lwowie (Ukraina).
 
8.   W zadaniu nr 3 proponuję wskazać konkretną liczbę emisji  lub też dodać punkt w kryterium ocen, który pozwoli przyznać punkty oferentom za ilość emisji. Różnica w cenie za emisję np. 6 emisji na antenie TVP Kultura a 36 emisji na antenie TVP 1 będzie stosunkowa duża.
 
Zamawiający wymaga emisji spotu w jednej z wymienionych telewizji ogólnopolskich (wymienionych w specyfikacji) oraz w TVP KULTURA. Czyli: równolegle, oprócz jednej z wymienionych 6 stacji także w TVP KULTURA.
 
 
9.   Proszę również o udostępnienie plików, które należy złożyć w formie edytowalnej, np. w Wordzie.
 
W BIP-ie na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli opublikowane zostało zapytanie ofertowe o nr sprawy MR-AG-ZO-033/13. Załącznikiem są: SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (plik PDF) oraz wersja edytowalna (skrócona, bez szczegółowego opisu - tabeli!).
 
10. Dodatkowo : Co mają państwo na myśli pisząc w spocie o dostosowaniu spotu do odbiorców z dysfunkcją słuchu ( osób słabo słyszących)
 
Oferent powinien zaproponować techniki, które będą czytelne dla osób z dysfunkcjami, czyli przekaz powinien być ten sam dla osoby z dysfunkcją i bez.  
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń